Inseminació artificial

És la tècnica més senzilla de reproducció assistida. Es realitza a la consulta, sense anestèsia, i la pacient pot tornar a la seva vida quotidiana immediatament.

Consisteix a dipositar els espermatozoides, prèviament tractats al laboratori d’embriologia, a la cavitat uterina de la dona.

Es pot utilitzar el semen de la parella o del banc de semen.

No és convenient realitzar aquesta tècnica a dones més grans de 35 anys, perquè la taxa d’èxit disminueix.