Donants

Per ser donant d’òvuls, s’han de tenir entre 18 i 35 anys i no tenir cap antecedent personal ni familiar de malalties hereditàries o greus.

Per poder acceptar una donant, se li realitza una visita ginecològica completa, una valoració psicològica i unes analítiques.

Tot el procés és anònim i la donant ha de firmar uns consentiments legals.

El tractament que ha de realitzar és personalitzat. En el nostre programa “Dona-Dona”, procurem que sigui com més fàcil i segur possible i que comporti les mínimes molèsties per a ella.

La llei permet compensar la donant amb una quantitat econòmica per les molèsties i els desplaçaments, encara que la donació d’òvuls es considera un procés voluntari i gratuït.