Esterilitat masculina

Un 50-60 % de les parelles que no aconsegueixen l’embaràs es deu a un factor masculí que hi influeix.

Per aquest motiu, cal realitzar també un estudi del factor masculí de les parelles.

Mitjançant una anàlisi senzilla del semen, es pot detectar la possible fertilitat de l’home. Tot això, acompanyat d’una consulta amb l’andròleg, permetrà fer un bon diagnòstic.

Amb la FIV, es poden resoldre molts dels casos en què la infertilitat es deu a una causa masculina.