Tractament de miomes amb radiofreqüència

Els MIOMES uterins, també anomenats fibromes, són els tumors benignes no
cancerosos més freqüents d’entre les dones en edat fèrtil.

Entre un 50-70 % de totes les dones tindran fibromes en algun moment de la seva vida. Els fibromes poden créixer en qualsevol part de l’úter.

No tots els miomes causen efectes secundaries, alguns romanen silenciosos tota la vida sense causar cap símptoma. Per contra, d’altres poden causar moltes molèsties, com ara la compressió vesical i rectal, relacions sexuals doloroses i fins i tot dificultat per tenir fills. Poden provocar, a més, avortaments de repetició, així com alterar la qualitat de vida de la dona en l’aspecte personal, laboral i sexual.

La radiofreqüència consisteix en l’aplicació de calor a l’interior del mioma. No cal ingressar a la clínica i no s’utilitza l’anestèsia general (només cal una sedació), ja que es realitza per via vaginal amb control ecogràfic, amb una petita agulla. Tampoc no cal baixa laboral, ja que la pacient està entre 2 i 3 hores en observació i després torna a casa seva. En el termini de 4-6 mesos, s’haurà reabsorbit al voltant del 60-80 %.

No tots els miomes es poden tractar amb RADIOFREQÜÈNCIA. S’han d’estudiar un a un per seleccionar individualment en cada cas el millor tractament.

Veure més informació