FIV: fecundació in vitro

Per realitzar una fecundació in vitro (FIV), la dona ha de sotmetre’s a un tractament per estimular els ovaris i aconseguir el màxim nombre d’òvuls. Aquest tractament sempre és personalitzat per a cada pacient.

El dia de la punció fol·licular, aquesta s’efectuarà amb sedació i s’aspiraran els òvuls de l’interior.

Aquests òvuls es fecundaran al laboratori d’embriologia per aconseguir el major nombre d’embrions. Es pot utilitzar el semen de la parella o del banc de semen, segons cada cas.

Posteriorment, s’efectua la transferència d’un o dos embrions, de forma ambulatòria al quiròfan i sense anestèsia. Transcorreguts 14 dies aproximadament ja se sap si la pacient ha aconseguit la gestació.

Si sobren embrions, es congelen per poder utilitzar-los en transferències posteriors.

Per fer la FIV, s’han de firmar uns consentiments legals.