Congelació d’oòcits

La congelació d’oòcits suposarà una gran ajuda, tant per als programes de donació d’òvuls com per a la preservació de la fertilitat.

En els programes de donació d’òvuls no cal estar pendent de la data de menstruació de la donant ni de la receptora, ni tampoc dels possibles factors masculins imprevistos.

En la preservació de la fertilitat, fem possible que la dona retardi l’embaràs.